Helium | billigaballonger.se

Köp 3 ballonger Helium , billigaballonger.se | Köp online helium eller ring Tel: (+46)0722538674 (9:00 till 16:00 mån - fre)  så hjälper vi dig.OBS! Leverans bara i SverigeOBS! 20l OCH 50l CYLINDER BESTÄLLS EN VECKA INNANTänk på att latexballonger håller

Helium

I kategorin  Helium kan du köpa mer än  3 Ballong produkter. Helium Cylinder 50l, Helium Cylinder 20l , Munstycke Ballonger Ballonger, heliumballonger, latexballonger

Sortera efter:
Visa:
Visa: Lista Rutnät
 • Helium Cylinder 20l
  Klassiska Ballonger
  20L
  Art.No. h02
  Exkl.moms: 2 479.20  SEK 3 099.00  SEK
 • Helium Cylinder 50l
  Klassiska Ballonger
  50l
  Art.No. h03
  Exkl.moms: 3 999.20  SEK 4 999.00  SEK
 • Munstycke
  Klassiska Ballongtillbehör
  För 20L och 50L flaska
  Art.No. h04
  Exkl.moms: 607.20  SEK 759.00  SEK

Helium Cylinder 50l och 20l

Cylinder    Volym 25cm 30cm 45cm 101cm  
20 liter 4000 liter ca350 st    ca220 st ca240 st    --  
50 liter 10000 liter   ca800 st  ca700 st ca600 st   ca10 st  

 

Engångs tank

Gasflaska 25cm 30cm 45cm Super Shape
D30 Engångs tank ca. 30st ca. 20st ca. 15st ca. 2-3st
D50 Engångs tank ca. 50st ca. 30st ca. 22st ca. 5st

Flygtid

Ballong Flygtid Flygtid "Hi-Float"
20cm - tim -
25cm 5-8 tim 1-2 dagar
30cm 6-10 tim 2-3 dagar
36cm 7-12 tim 3-6 dagar
90cm 2-3 dagar 6-10 dagar
100cm 4-7 dagar 10-21 dagar

 

Det näst lättaste ämnet på vår jord heter Helium (He). Det ämnet som är lättare heter vätgas men då vätgas har lätt att fatta eld använder man endast helium i ballonger, man kallar det även för "ballonggas" eller "ballonghelium".

Helium lyfter ballonger och fest!
Heliumfyllda Latex ballonger har en ungefärlig livslängd på 8-12 timmar och Folie 2-4 veckor, större ballonger har längre livslängd ,de kan behöva bli påfyllda med helium för att behålla sina egenskaper.
Heliumballonger har förmågan att sprida glädje och de fängslar alla som ser dem, de är magiska i allas ögon, gammal som ung!
vart du än befinner dig i Sverige kan vi leverera ballonghelium till er.

Helium är grundämne nummer två i det periodiska systemet, en färglös och luktlös ädelgas. Helium har den lägsta kokpunktenav alla grundämnen, och endast vid högt tryck kan helium fås att övergå i fast form. I naturen förekommer helium som obundna atomer som inte reagerar alls med andra ämnen. På grund av att heliumatomerna är så små och på grund av deras ovilja att reagera med andra atomer, har helium lätt för att långsamt sippra ut ur lagringsbehållare.

Den radioaktiva alfastrålningen (α-strålning) består av elektronlösa 4He-kärnor som vid atomsönderfallet bryts loss från den radioaktiva atomkärnan. α-strålning kan lätt skärmas av på grund av kärnornas elektriska laddning.

 

Historia

1868 upptäckte fransmannen Pierre Janssen spektrallinjer i solens spektrum, som inte tillhörde något känt atomslag, varför engelsmannen Norman Lockyer antog att de kom från ett hittills okänt grundämne som sedan han och den engelske astronomen Edward Frankland kallade helium (efter grekiska ἥλιος [hêlios] - Solen). År 1895 framställde den engelske kemistenWilliam Ramsay helium genom att lösa ett uranhaltigt mineral i syra, vilket identifierades av Lockyer och Frankland som helium och samma år detekterade den tyske fysikern Heinrich Kayser spektrallinjer från helium i en ädelgasblandning framställd ur luft. Samma år framställde engelsmannen N.A. Langley och oberoende de svenska kemisterna Per Teodor Cleve och Abraham Langlet helium med exakt samma metod.

Helium var den sista av gaserna som man lyckades överföra i vätskeform. Det såg till och med ut som om helium kanske var den enda egentliga gasen, det vill säga okondenserbar till skillnad från ångor enligt gammal definition. Genom att utnyttja den temperatursänkning som erhålls när en komprimerad gas utvecklar arbete i en detander(dekompressor) lyckades holländarenHeike Kamerlingh Onnes år 1908 få helium att undan för undan, med hjälp av välkonstruerade värmeväxlare kallna alltmer och till slut kondensera. Just detta renderade honom 1913 års nobelpris.

Med kokande helium som köldmedium kunde exempelvis metallernas resistivitet vid mycket låga temperaturer studeras. Av speciellt intresse var förstås dåtidens resistansnormal kvicksilver (som via destillation enkelt kunde renas i varje laboratorium som behövde en noggrann normal för exempelvis elektrisk spänning). Kamerlingh Onnes fann år 1911 att resistiviteten hos just kvicksilver vid 4,2 K, det vill säga helt nära heliums kokpunkt vid normalt atmosfärstryck, försvann på ett abrupt och helt oväntat sätt (se supraledning).

Framställning
Helium framställs ur heliumrik naturgas som främst finns i USA. Man framställer det genom fraktionerad destillation av naturgasen. Heliumet har troligen bildats genom alfastrålning från jordens kärna, alfastrålningen värmer också upp jordens inre kärna så den håller sig flytande. I takt med naturgasens användning som bränsle, utan något som helst avseende vid dess stora värde som råvara för heliumutvinning, går världens heliumtillgångar i snabb takt förlorade. USA:s heliumreserv beräknas exempelvis ta slut före år 2016.[1]

 

Användning och risker


Ett glasrör fyllt med helium där man för en elektrisk ström igenom
Det berömda fenomenet Kalle Anka-röst, som människor får när de inhalerar det ogiftiga heliumet, beror på att ljudets hastighet är högre i helium än i luft. Inandning av en tyngre ädelgas, som xenon, skulle ha motsatt effekt på rösten, men prova aldrig detta då xenon är bedövande. Inandning av rent helium bör aldrig ske på grund av att syremättningen i blodet sjunker blixtsnabbt och det är stor risk för att man förlorar medvetandet, och det finns risk för att man dör eller får hjärnskador av syrebrist.

Helium används bland annat för gasballonger, som ersättare för vätgas, som medför eldfara och explosionsrisk i motsats till helium, och kväve vid dykning (för att minska kvävenarkosen), ibelysningsteknik och i metallurgi för att hindra oönskade kemiska reaktioner.

Helium är det näst vanligaste ämnet i universum, endast väte är vanligare. Det nybildas genomfusion av väte i solen och andra stjärnor, men en stor andel av universums helium tros ha bildats vid Big Bang.

Isotopen 4He i vätskeform blir supraflytande vid temperaturen 2,17 K (-271,0 °C), vilket bland annat innebär att viskositeten sjunker kraftigt, och vätskan beter sig mycket egendomligt, bland annat rinner den uppför kanter på kärl och attraheras mot värmekällor.

Helium används som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 939. Används även inom svetsindustrin eftersom det är en inert gas (det vill säga den brinner inte, och skyddar, om den utledes över svetsskarven, syrets i luften skadliga oxidering på smältan). Vanligt använt inom metallisk laserskärning.

Helium har i luft (jordens atmosfär) en lyftkraft på ca 0,0108996108 N/liter eller 0,00110994 kg/liter. Det innebär att en människa på 80 kg behöver ca 72100 heliumballonger, med volymen 1 liter styck, för att lyfta från marken.

Säkerhet
Neutralt helium vid normala förhållanden är inte giftig, spelar ingen biologisk roll och hittas i mycket små mängder i människans blod. Om tillräckligt mycket helium andas in, kansyret som behövs för normal andning ersättas, och kvävning kan inträffa. Säkerhetsfrågorna för helium med en låg temperatur liknar dem för flytande kväve. Dess extremt låga temperatur kan resultera i köldskador, vilka blir allvarligare med sprej än vid kontakt med vätska. I det senare fallet bildas ett så kallat Leidenfrost-skikt mot huden, som tillfälligt hindrar direktkontakten. Vidare kan omvandlingen från vätska till gas orsaka explosioner, om inte någon tryckkammare är installerad.

Containrar med helium i gasform vid runt -265 °C ska hanteras som om de innehöll flytande helium, på grund av den snabba och betydande värmeutvidgningen som uppstår, när helium i gasform under -265 °C värms till rumstemperatur.

Källa - Wikipedia